نرم افزارهای سفارشی با هدف یکپارچه سازی فرایندهای اصلی کسب و کار کمک رسان سازمان ها می باشد./Icon/نرم%20افزار%20های%20یکپارچه.png
2
;border-bottom: 1px solid #d4d4d4
  
 تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم ها و ماژول های اختصاصی بر اساس نیاز سازمان شما به صورت سفارشی و برحسب فرایندهای تعریف شده طراحی و تولید می گردد./Icon/سفارشی%20سازی.png
1
border-bottom: 1px solid #d4d4d4;border-left: 1px solid #d4d4d4;border-right: 1px solid #d4d4d4;
  
با هدف بهینه‌سازی داده‌ها، تحلیل اطلاعات، کنترل عملیات و فرایندهای کسب و کار و ساخت دشبورد های مدیریتی کمک رسان مدیران ارشد و میانی سازمان خواهیم بود./Icon/گزارشات%20مدیریتی.png
3
border-bottom: 1px solid #d4d4d4;border-left: 1px solid #d4d4d4;border-right: 1px solid #d4d4d4;
  
مشاوره تخصصی در ارتباط با زیرساخت ها و معماری صحیح می تواند در انتخاب و تصمیم گیری های درست و دقیق بر مبنای دانش و تجربیات کمک بسزایی به کارشناسان ارشد سازمان نماید./Icon/مشاوره.png
5
  
آموزش حرفه ای تیم کارشناسی می تواند رکن اساسی در توسعه نرم افزارها و بهره برداری مناسب از سیستم ها ایجاد نماید./Icon/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.png
4
border: 1px solid #d4d4d4;border-top: 0;border-bottom: 0;
  
پس از آنکه شیرپوینت به عنوان زیربنای اطلاعات در سازمان ها و شرکت ها مورد بهره برداری قرار گرفت پایداری و عملکرد صحیح سرور ها و سرویس های مرتبط با آن اهمیت ویژه ای به خود می گیرد./Icon/پشتیبانی.png
6
border: 1px solid #d4d4d4;border-top: 0;border-bottom: 0;