حضور و غیاب

​​یکی از نیازهای مدیران امروزی کنترل و نظارت بر کارکرد پرسنل و بهره‌وری آن هاست.  کنترل و نظارت بر ورود و خروج کارمندان و همچنین محاسبه حقوقشان بر اساس کارکرد ثبت شده توسط کارکنان تهیه می گردد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی سیستم حضور و غیاب فارغ از دستگاه های فیزیکی و تنها بر بستر نرم افزار می تواند محاسبه کارکرد پرسنل را انجام دهد. همچنین این سیستم امکان برقرار ارتباط با تمامی نرم افزارهای دیگر سازمان را دارد.​

امکانات و قابلیت ها

  • تعریف  چارت سازمانی
  • تعریف ناحیه تردد، محل های خدمت و دستگاه های فعال
  • تعریف چند تقویم و تعیین انواع تعطیلات هفتگی، ویژه و ...
  • تعريف مجزای ساعت کار برای هر کارمند
  • محاسبه جمع حضور، اضافه کار، کسر کار و اضافه کار روز تعطیل
  • مديريت ليست کارکنان شرکت (ذخيره و چاپ اطلاعات کامل پرسنل)
  • گزارشات کامل از حضور و غیاب کارکنان بر حسب تاریخ دقیق برای کارکنان
  • ارائه انواع گزارشات جزئیات عملیات انجام شده در سیستم حضور و غیاب، گزارش کارکنان، گزارش تصویبی، گزارش تغییرات اعمال شده در تردد، گزارش تغییرات اعمال شده در گروه کاری و برنامه کاری،گزارش کارکرد دوره ای به صورت انفرادی و گروهی، گزارش ترددها به تفکیک فرد و گروه، گزارش مرخصی و ماموریت، گزارش کاردکس، امکان تهیه گزارش پویا و تعیین فیلدهای مورد نظر اپراتور
  • محاسبه مانده مرخصی پرسنل و درج آن در پرونده پرسنل (بصورت ماهیانه و سالیانه)
با محصولات و راهکارهای راشا آشنا شوید
مشاورین ما در اسرع وقت به منظور تحلیل و شناسایی با شما تماس خواهند گرفت.