برنامه ریزی تولید

​​​​سیستم برنامه ریزی تولید به منظور مدیریت ایجاد سفارش ساخت محصولات و صدور درخواست قطعات از انبار برحسب نیاز هر سفارش و برنامه ریزی تولید، ثبت گزارشات توقفات، صدور کارت های تولید و همچنین امکان شناسایی و ردیابی دقیق هر سفارش در مراحل تولید در اختیار سازمان های صنعتی و تولیدی قرار می گیرد.

امکانات و قابلیت ها

 • ثبت اطلاعات مشتری به همراه کدینگ واحد
 • تعریف ساختار محصول
 • تعریف مسیرهای تولید
 • تعریف شیفت های کاری
 • ثبت تقویم تولید
 • برنامه ریزی ظرفیت منابع
 • ثبت برنامه­ ریزی عملیات و سفارش­گذاری تولید و اولویت بندی
 • ثبت برنامه­ ریزی و زمان­بندی تولید
 • برنامه ریزی نیازمندی های مواد
 • صدور اتوماتیک درخواست کالا از انبار براساس BOM محصول
 • صدور برگه‌ی کارهای تولید بر مبنای سفارش‌های تولید
 • جستجوی پیشرفته برگه های تولید
 • ثبت عملیات تولید
 • مدیریت توقفات تولید
 • ثبت توقف­های ماشین آلات به همراه دلایل توقف
 • ثبت زمان کارکرد ماشین آلات جهت تنظیم برنامه نگهداری و تعمیرات
 • ثبت حجم ضایعات، دوباره‌کاری‌ها، نامنطبق و تولیدهای سالم جهت محاسبه انحراف از استانداردهای تعیین شده در سیستم اطلاعات مهندسی ساخت
 • ثبت میزان محصول تولید شده به ازای هر نوبت کاری
 • دسترسی دقیق، یکپارچه و فرایندی به گزارش‌های شاخص‌های کلیدی عملکرد تولید
 • مشاهده گزارش موجودی نیمه ‌ساخته‌های در جریان تولید به تفکیک هر مرحله از تولید

 

 

با محصولات و راهکارهای راشا آشنا شوید
مشاورین ما در اسرع وقت به منظور تحلیل و شناسایی با شما تماس خواهند گرفت.