سیستم آموزش

​​امروزه آموزش و ارتقاء سطح دانش منابع انسانی، یکی از فعالیت‌های کلیدی در مسیر رشد سازمان‌ها به شمار می‌رود.

حجم بالای برنامه های آموزشی،  تعدد درخواست های آموزشی از سمت پرسنل و مدیران، کنترل و مدیریت مالی، مدیریت اجرای برنامه های آموزشی، سنجش ارزیابی و اثر بخشی آموزشی و تغییر در فرایند های سازمان از جمله دلایل نیاز سازمان ها به یک سیستم هوشمند در جهت مدیریت برنامه های آموزشی سازمان می باشد.

افزایش کمی، نفر ساعت آموزش و برگزاری دوره­‌های مختلف آموزشی، به تنهایی نمی­‌تواند نشانه­‌گر کیفیت و بکار بستن آموزش‌های فرا گرفته شده در سازمان‌ها باشد، بلکه این تاثیر آموزش است که می‌تواند ضامن اجرایی دوره‌های آموزش باشد. ​

امکانات و قابلیت ها

 • ​تامین زیر فرایندهای آموزش (نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی اثر بخشی)
 • اختصاص پروفایل شخصی به کارکنان سازمان جهت رویت شناسنامه آموزشی، دوره های گذرانده شده و شرکت درنیازسنجی و …
 • امکان درج تصویر گواهینامه های اخذ شده
 • درخواست دوره آموزشی
 • ثبت اطلاعات مراکز آموزشی
 • ثبت اطلاعات استاید آموزشی
 • ثبت قراردادهای مراکز آموزشی و مدرسان
 • آرشیو مدارک و مستندات مدرسان و مراکز آموزشی
 • تعیین و تدوین استانداردهای آموزشی مشاغل
 • تعیین استانداردهای آموزشی متناسب با ساختار سازمانی(حوزه ها، واحد ها، نوع استخدام، مدرک تحصیلی، شیفت های کاری، عوامل و…)
 • تدوین نیازهای فردی و تشخیص کمبود آموزشی پرسنل
 • تدوین برنامه بر اساس اهداف و استراتژی سازمان و عوامل تاثیر گذار
 • اولویت بندی نیازهای آموزشی با هدف تدوین برنامه سالیانه
 • مدیریت درخواست ها و نیازهای پیشنهادی
 • ثبت و جستجوی دوره های پیشنهادی
 • قابلیت ثبت تقویم آموزشی بصورت موردی، فصلی و سالیانه
 • امکان جستجو دوره ها و نیز سوابق و فعالیت های آموزشی
 • امکان ارزیابی دوره های آموزشی (در حین دوره - بعداز دوره)
 • قابلیت ارزیابی و گریدبندی مدرسان و مراکز آموزشی با امکان تعریف شاخص های ارزیابی 
 • بررسی نشانگرهای استاندارد جهت پایش فرایندهای آموزش
 • انواع گزارشات کاربردی

 

با محصولات و راهکارهای راشا آشنا شوید
مشاورین ما در اسرع وقت به منظور تحلیل و شناسایی با شما تماس خواهند گرفت.