درخواست همکاری

محیط کاری راشا بر پایه اعتماد و احترام شکل گرفته است، سازمان فضای مناسب برای رشد، آموزش و شکوفایی برای همکاران خود فراهم می نماید و از خلاقیت و نو آوری در

کار استقبال می کند. روش کاری ما گروهی و تعاملی می باشد. 

 

آشنا به راهبری و مدیریت شیرپوینت
مسلط به  Microsoft SQL Server
مسلط به مفاهیم، مدیریت و تنظیمات Microsoft IIS   در سیستم عامل های   Microsoft
مسلط به Network Infrastructure Services مانند DHCP، DNS,Active Directory
مسلط بهMicrosoft Windows Server
مسئولیت پذیری 
خلاق و توانا در کار تیمی
مسلط بر راهبری و مدیریت شیرپوینت
مسلط به طراحی و ساخت فرم باNintexformوInfopath
مسلط به طراحی و ایجاد فرایند باSharePoint designer و Nintext workflow
دارای تفکر تحلیلی
خلاق و توانا در کار تیمی
توانمندی در سازماندهی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، تسلط بر راهبری پروژه در چارچوب زمان، هزینه و کیفیت
مسلط به نرم افزار MS Project
مسئولیت پذیر
دارای حداقل 3 سال سابقه کار
مسلط به برندینگ شیرپوینت
تسلط به #C و ASP.Net و مفاهیم شی گرایی درNet.
آشنایی با SQL Server
مسلط به Ajax,CSS3, JQuery, HTML  آشنایی با Java Script
داشتن خلاقیت و ایده پردازی
دارای تفکر تحلیلی
مسلط به نرم افزارهای گرافیکی فتوشاپ، AI
دارای خلاقیت و ایده پردازی
داشتن روحیه کار تیمی
دارای حداقل 3 سال سابقه کار