درخواست مرخصی و ماموریت

​​مرخصی و ماموریت یکی از تسهیلاتی است که در ارتباط با نیروی انسانی در هر سازمان صورت می پذیرد، وجود یک سامانه عملیاتی و هوشمند در زمینه ثبت و پیگیری درخواست های مرخصی و ماموریت می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذ بازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.

مدیریت راهبردی راشا با ارائه سیستم درخواست مرخصی و ماموریت شما را در مدیریت هرچه بهتر و کارآمد منابع انسای یاری می نماید.​

امکانات و قابلیت ها

  • تعریف گروه های مرخصی همراه با تنظیمات دلخواه
  • تنظیمات مرخصی خاص و اعطای مجوز آن (زایمان، جانبازی، ازدواج، فوت و...)
  • ثبت درخواست مرخصی روزانه و ساعتی توسط فرد و تایید/رد
  • ثبت درخواست ماموریت ساعتی و روزانه به همراه زیر فرم هزینه های ماموریت
  • توسط مدیر مربوطه
  • امکان مشاهده و محاسبه مانده مرخصی
  • مدیریت مانده مرخصی افراد (تصحیح و انتقال به سال بعد )
  • جستجو و فیلتر کردن پیشرفته اطلاعات پرسنل

 

 

 

با محصولات و راهکارهای راشا آشنا شوید
مشاورین ما در اسرع وقت به منظور تحلیل و شناسایی با شما تماس خواهند گرفت.