پرونده پرسنلی

​​پرسنل هسته اصلی هر سازمانی می باشند، حفظ، نگهداری و مدیریت اطلاعات زیرساختی مربوط به هر پرسنل از نیازهای مهم در قسمت منابع انسانی می باشد.

 سیستم پرونده پرسنلی اطلاعات زیرساختی مربوط به هر پرسنل را با هدف متمرکزسازی اطلاعات عمومی پرسنل، افراد تحت تکفل، جانبازی، وضعیت تحصیلی، سوابق شغلی، وضعیت خدمت و ... در خود ذخیره می کند و به صورت آرشیوی الکترونیکی در اختیار مدیران قرار می گیرد. ​

امکانات و قابلیت ها

  • ثبت مشخصات پرسنل: شامل اطلاعات شناسنامه ای، اطلاعات شغلی و اطلاعات تکمیلی
  • نوع قرارداد کارمند
  • نوع بیمه
  • ثبت پرونده پرسنلی
  • ثبت پرونده آموزشی و دوره های گذارنده شده
  • ثبت اطلاعات مربوط به کارکرد، نوبت کاری، اضافه کاری، ماموریت
  • ثبت انواع مرخصی
  • خروجی اکسل از اطلاعات پرسنل
  • امکان جستجو و ویرایش پرسنل

 

 

با محصولات و راهکارهای راشا آشنا شوید
مشاورین ما در اسرع وقت به منظور تحلیل و شناسایی با شما تماس خواهند گرفت.