مدیریت پروژه

​سیستم مدیریت پروژه بستری برای تعریف پروژه های مختلف با قابلیت تعریف و تعیین کلیات و جزییات آیتم های مورد نیاز برای بررسی و پیگیری کنترل پارامتر های هزینه، سیر فعالیت های جاری، سیر فعالیت های جاری، پیش بینی های فعالیت مدیریتی برای ارتقا سطح روند یک پروژه می باشد.

امکانات و قابلیت ها​

 • تعریف پروژه ها
 • تعریف فعالیت‌های مربوط به هر پروژه
 • تعریف پارامترهای کنترل هزینه
 • تعریف وزن برای شاخص‌های کنترل پروژه
 • تعریف پارامترهای کنترل هزینه
 • تعریف سقف هزینه پیش‌بینی شده در هر یک از فعالیت‌ها
 • تعریف سرفصل‌های مالی مرتبط با هر پارامتر
 • تعریف اعتبارات مورد نیاز پروژه
 • تعریف محل‌های جذب اعتبار و مبالغ مورد نیاز از هر محل
 • ثبت ریز اعتبارات تامین شده از هر محل
 • انجام کار گروهی بصورت بر خط
 • به اشتراک گذاری کلیه پروژه ها و زیر پروژه ها
 • ثبت وظایف و فعالیت های مرتبط با پروژه
 • ثبت کلیه اطلاعات و فعالیت های مرتبط با پروژه از قبیل وظایف، جلسات، فایل ها
 • ثبت اطلاعات کامل افراد پروژه
 • ثبت پیشرفت ها از دید پیمانکار، ناظر و کارفرما
 • ارائه گزارشاتی بر اساس عملیات ها و درصد پیشرفت آنها
 • تعریف زمان بر مبنای شروع و پایان هر فعالیت
 • کنترل زمان باقی‌مانده از پروژه

 

با محصولات و راهکارهای راشا آشنا شوید
مشاورین ما در اسرع وقت به منظور تحلیل و شناسایی با شما تماس خواهند گرفت.