ارزیابی تامین کننده

​سیستم ارزیابی تامین کننده به منظور شفاف سازی و کمک به انتخاب تامین کنندگان برتر نسبت به پارامترهای تعریف شده سازمان و همچنین امکان انتخاب و ارزیابی دقیق تامین کنندگان براساس مستندات ثبت شده در سیستم تدارکات خرید در اختیار سازمان های که فرایند خرید در آنها صورت می پذیرد قرار می گیرد.

امکانات و قابلیت ها

 • تعریف گروه‌ های مختلف تامین کنندگان
 • تعریف شناسنامه تامین کنندگان مختلف و نیز تامین کنندگان تاییدشده
 • تعریف ارزیابان تامین‌کنندگان و مسئولیت‌‌های مختلف در ارزیابی‌ها
 • تعریف برنامه ارزیابی تامین کنندگان
 • تعریف پارامترهای ارزیابی تامین کنندگان
 • امکان تعیین پارامترهای دسته بندی در سطح تامین کننده
 • امتیاز دهی به پارامترهای تامین کنندگان
 • تعیین پارامترهای رتبه بندی در سطح کالا
 • امتیاز دهی به پارامترهای مربوط به کالاها
 • تعیین کالاهای مربوطه به هر تامین کننده
 • تخصیص مشخصه‌‌های مختلف ارزیابی، به گروه‌‌های مختلف تامین‌کنندگان
 • ثبت نتایج ارزیابی و تعیین گرید هر تامین کننده
 • گزارش روند وضعیت رتبه تامین‌کنندگان، از دوره‌‌های گذشته تا کنون
 • یکپارچگی کامل با سیستم های خرید و تدارکات و مدیریت قراردادها، کنترل کیفیت و ..
 • انتخاب لیست تامین کنندگان در هنگام ثبت مجوز خرید با توجه به کالای مورد نیاز

با محصولات و راهکارهای راشا آشنا شوید
مشاورین ما در اسرع وقت به منظور تحلیل و شناسایی با شما تماس خواهند گرفت.