نیروی کار

​​یكی از عوامل مهمی که تاثیر قابل ملاحظه ای بر بهره وری سازمان ها و شرکت ها دارد و نقش مؤثری در افزایش آن ایفا می نماید، به کار گیری نیروی متخصص است. امروزه، ارتقاء بهره وری نمی تواند بدون پرسنل آموزش دیده، ایجاد و بكار گرفته شود. نیروی انسانی بر اساس امكانات، مهارت ها، دانش و نگرش خویش که از آموزش کسب کرده است، در طی مراحل مختلفی می تواند نقش بسزایی در بهبود و افزایش بهره وری داشته باشد.یكی از دلایل پایین بودن بهره وری در اکثر جوامع این است که متاسفانه آموزش که نتیجه مستقیم آن، ارتقای سطح علمی و تخصصی شاغلان در سازمان های مختلف است، به فراموشی سپرده شده است.
حال آنكه در جهان رقابتی امروز، بی شک یكی از ابزارهای بسیار مهم در ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به اهداف و رسالت های تعریف شده برای آن، برنامه ها و رویكردهای نوین آموزش است.  عناصر و عوامل چندی تاثیرگذار و نقش آفرین هستند وضرورت دارد کارکنانی گزینش و به خدمت گرفته شوند که در بدو استخدام و شروع کار از معلومات قابل قبول برخوردار باشند.

ما در راشا نیروی متخصص و کارشناسان ارشد در زمینه شیرپوینت با مهارت های لازم در سطح عملکرد بالا در زمنیه مدیریت ارشد سایت - کارشناس فرم و فرایند- کارشناس هوش تجاری، به منظور ایجاد کیفیت عملکرد در حین کار پرورش خواهیم داد و در اختیار سازمان ها قرار می دهیم.

شرایط بهره مندی از خدمات نیروی متخصص شیرپوینت

اعزام نیروی پاروقت

کارفرما می تواند تعداد نیروی متخصص و تعداد روزهای مورد نیاز جهت حضور در محل کارفرما را طی یک قرارداد مشخص نماید و تمامی امور مربوط به نیروی انسانی از قبیل استخدام، بیمه و مالیات و حقوق و دستمزد برعهده شرکت راشا می باشد.

اعزام نیروی تمام وقت

کارفرما می تواند تعداد نیروی متخصص را از شرکت راشا درخواست نماید و تمامی امور مربوط به استخدام و تست های اولیه جهت انتخاب نیروی مناسب با آن سازمان برعهده شرکت راشا می باشد.​​

​ارسال رزومه به کارفرما

کارفرما می تواند درخواست ارسال رزومه نماید و رزومه افراد جویای کار برای کارفرما ارسال می گردد و تمامی مراحل جذب و استخدام و بررسی های اولیه بر عهده کارفرما می باشد.​با محصولات و راهکارهای راشا آشنا شوید
مشاورین ما در اسرع وقت به منظور تحلیل و شناسایی با شما تماس خواهند گرفت.