یکی از نیازهای مدیران امروزی کنترل و نظارت بر کارکرد پرسنل و بهره‌وری آن هاست. کنترل و نظارت بر ورود و خروج کارمندان و همچنین محاسبه حقوقشان بر اساس کارکرد ثبت شده توسط کارکنان تهیه می گردد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی سیستم حضور و غیاب فارغ از دستگاه های فیزیکی و تنها بر بستر نرم افزار می تواند محاسبه کارکرد پرسنل را انجام دهد. همچنین این سیستم امکان برقرار ارتباط با تمامی نرم افزارهای دیگر سازمان را دارد.

امکانات و قابلیت ها

_
 • تعریف  چارت سازمانی
 • تعریف ناحیه تردد، محل های خدمت و دستگاه های فعال
 • تعریف چند تقویم و تعیین انواع تعطیلات هفتگی، ویژه و …
 • تعريف مجزای ساعت کار برای هر کارمند
 • محاسبه جمع حضور، اضافه کار، کسر کار و اضافه کار روز تعطیل
 • مديريت ليست کارکنان شرکت (ذخيره و چاپ اطلاعات کامل پرسنل)
 • گزارشات کامل از حضور و غیاب کارکنان بر حسب تاریخ دقیق برای کارکنان
 • ارائه انواع گزارشات جزئیات عملیات انجام شده در سیستم حضور و غیاب
 • گزارش کارکنان
 • گزارش تصویبی
 • گزارش تغییرات اعمال شده در تردد
 • گزارش تغییرات اعمال شده در گروه کاری و برنامه کاری
 • گزارش کارکرد دوره ای به صورت انفرادی و گروهی
 • گزارش ترددها به تفکیک فرد و گروه
 • گزارش مرخصی و ماموریت
 • گزارش کاردکس
 • امکان تهیه گزارش پویا و تعیین فیلدهای مورد نظر اپراتور
 • محاسبه مانده مرخصی پرسنل و درج آن در پرونده پرسنل (بصورت ماهیانه و سالیانه)

جهت اطلاع بیشتر در مورد سیستم ها و ارتباط با ما با شماره ی زیر تماس حاصل نمایید:

تلفن شرکت : 46015945-021

  02146016029