سیستم بهای تمام شده راشا CostHarmonyیک راهکار هوشمند برای شناسایی قیمت تمام شده و ثبت دقیق اطلاعات هزینه‌های تولید است. این سیستم به سازمان‌های صنعتی و تولیدی این امکان را می‌دهد تا با دقت هزینه‌های تمام شده را ارزیابی کرده و براساس گزارشات حسابداری، تصمیمات بهینه را اتخاذ نمایند.

ویژگی ها

_


شناسایی هزینه‌ها
 امکان شناسایی دقیق هزینه‌های مختلف مرتبط با تولید و خدمات سیستم   متمرکز.

ثبت دقیق اطلاعات
 ثبت دقیق اطلاعات هزینه‌های تمام شده برای محاسبات حسابداری و   تصمیم‌گیری.

گزارشات دقیق
 تولید گزارشات دقیق جهت تحلیل هزینه‌ها و تصمیم‌گیری بهینه.

پیش‌بینی هزینه‌ها
 امکان پیش‌بینی دقیق هزینه‌های آینده با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند.

ادغام با سایر سیستم‌ها
 توانایی ادغام سیستم بهای تمام شده با سایر سیستم‌های مدیریتی.

فواید

_
 • بهبود دقت در ارزیابی هزینه‌ها
 • افزایش شفافیت و قابلیت پیش‌بینی هزینه‌ها
 • تصمیم‌گیری بهینه بر اساس گزارشات دقیق حسابداری
 • بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها

امکانات و قابلیت ها

_
 • تعريف عوامل مؤثر در بهای تمام شده
 • معرفی ماشین آلات  وابسته به مرکز هزینه وایستگاه کاری
 • ثبت کارکرد استاندارد نیروی انسانی وابسته به مرکز هزینه و ایستگاه کاری
 • ثبت زمان در دسترس ایستگاه کاری
 • ثبت نرخ استاندارد دستمزد و سربار به تفکیک ایستگاه های کاری
 • دریافت اطلاعات هزینه های مراکز از سیستم حسابداری
 • محاسبه بهای تمام شده پیش بینی بر اساس استاندارد روش های مختلف در یک محدوده زمانی
 • محاسبه قیمت تمام شده واقعی به روش FIFO و LIFO
 • انواع محاسبات بهای تمام شده (واقعی بودجه ای و استاندارد)
 • قیمت تمام شده در سطح ایستگاه کاری
 • امکان به ازای هر دوره محاسبه (با قابلیت ویرایش اطلاعات با توجه به تنظیمات سیستم )
 • امکان دریافت اطلاعات ریالی و تعدادی مواد اولیه به ازای هر مرکز هزینه از سیستم انبار به ازای هر دوره محاسبه (با قابلیت ویرایش اطلاعات با توجه به  تنظیمات سیستم)
 • امکان تحلیل ضایعات و شناسای درصد ضایعات عادی وغیر عادی
 • امکان محاسبه انحرافات
 • دریافت هزینه های موارد مصرفی از انبار
 • تعریف مفهوم شیفت و کارکرد به عنوان مبنای تخصیص ماشین آلات به محصولات تولیدی
 • ارایه گزارشات ورود و خروج مواد در ایستگاه های تولید و …
 • تعریف چندین دوره محاسبه با طول زمان های متفاوت
 • مقایسه دوره های متفاوت محاسبه بهای تمام شده
 • برنامه ریزی و گزارش از ضایعات عادی و غیر عادی
 • ارائه گزارشات كنترلی انحرافات از استاندارد در به كارگيری مواد و ماشين آلات نسبت به عملكرد واقعی
 • امکان تعامل با سایر سیستم های عملیاتی
 • ارتباط با سیستم مالی برای دریافت هزینه های موثر در محاسبه بهای تمام شده

جهت اطلاع بیشتر در مورد سیستم ها و ارتباط با ما با شماره ی زیر تماس حاصل نمایید:

تلفن شرکت : 46015945-021

  02146016029