سیستم مدیریت آموزش راشا BetterLearn، با هدف بهبود فرآیندهای مرتبط با برنامه‌های آموزشی و ارتقاء دانش منابع انسانی در سازمان، به عنوان یک ابزار هوشمند در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرد. این سیستم با ویژگی‌ها و مزایایی منحصر به فرد، به بهبود کیفیت و کارایی فرآیندهای آموزشی کمک می‌کند.

ویژگی ها

_


ثبت و مدیریت درخواست‌های آموزشی
 امکان ثبت و پیگیری درخواست‌های آموزشی از سوی پرسنل با در نظر گرفتن   اولویت‌ها  و نیازهای افراد.

برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی
 ترتیب بندی و برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی با در نظر گرفتن جلسات و زمان‌بندی   متناسب با شرایط سازمان.

سنجش عملکرد آموزشی
 امکان ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره‌های آموزشی با ارائه گزارشات و آمارهای     دقیق.

پایش و ارزیابی عملکرد شرکت‌کنندگان
 مانیتورینگ و ارزیابی پیشرفت و درک شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی.

فواید

_
 • فراهم کردن یک سیستم استاندارد برای مدیریت و ارائه برنامه‌های آموزشی
 • کاهش هزینه‌های مرتبط با برگزاری دوره‌های آموزشی و مدیریت آن‌ها
 • بهبود زمان‌بندی و مدیریت بهینه دوره‌های آموزشی
 • ارائه ابزارهای مؤثر جهت ارتقاء دانش و مهارت‌های کارکنان

امکانات و قابلیت ها

_
 • تامین زیر فرایندهای آموزش (نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی اثر بخشی)
 • اختصاص پروفایل شخصی به کارکنان سازمان جهت رویت شناسنامه آموزشی، دوره های گذرانده شده و شرکت درنیازسنجی و …
 • امکان درج تصویر گواهینامه های اخذ شده
 • درخواست دوره آموزشی
 • ثبت اطلاعات مراکز آموزشی
 • ثبت اطلاعات استاید آموزشی
 • ثبت قراردادهای مراکز آموزشی و مدرسان
 • آرشیو مدارک و مستندات مدرسان و مراکز آموزشی
 • تعیین و تدوین استانداردهای آموزشی مشاغل
 • تعیین استانداردهای آموزشی متناسب با ساختار سازمانی(حوزه ها، واحد ها، نوع استخدام، مدرک تحصیلی، شیفت های کاری، عوامل و…)
 • تدوین نیازهای فردی و تشخیص کمبود آموزشی پرسنل
 • تدوین برنامه بر اساس اهداف و استراتژی سازمان و عوامل تاثیر گذار
 • اولویت بندی نیازهای آموزشی با هدف تدوین برنامه سالیانه
 • مدیریت درخواست ها و نیازهای پیشنهادی
 • ثبت و جستجوی دوره های پیشنهادی
 • قابلیت ثبت تقویم آموزشی بصورت موردی، فصلی و سالیانه
 • امکان جستجو دوره ها و نیز سوابق و فعالیت های آموزشی
 • امکان ارزیابی دوره های آموزشی (در حین دوره – بعداز دوره)
 • قابلیت ارزیابی و گریدبندی مدرسان و مراکز آموزشی با امکان تعریف شاخص های ارزیابی
 • بررسی نشانگرهای استاندارد جهت پایش فرایندهای آموزش
 • انواع گزارشات کاربردی

جهت اطلاع بیشتر در مورد سیستم ها و ارتباط با ما با شماره ی زیر تماس حاصل نمایید:

تلفن شرکت : 46015945-021

  02146016029