مدیریت پروژه یکپارچه راشا

سیستم مدیریت پروژه یکپارچه راشا ProjectProSync

_

سیستم مدیریت پروژه یکپارچه راشا ProjectProSync به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که پروژه‌های خود را به بهترین شکل مدیریت کنند. این بستر، ابزاری قدرتمند برای تعریف و پیگیری پروژه‌ها با تعیین جزئیات و کلیات مورد نیاز، کنترل پارامترهای هزینه، سیر فعالیت‌ها و پیش‌بینی‌های مدیریتی برای بهبود سطح روند یک پروژه فراهم می‌کند.

          

ویژگی ها

_

تعریف دقیق پروژه‌ها
 امکان تعریف جزئیات و کلیات پروژه‌های مختلف با دقت بالا

کنترل هزینه‌ها
 نظارت دقیق بر پارامترهای هزینه با امکانات گزارش‌گیری فوری

پیگیری سیر فعالیت‌ها
 رصد جاری و پیشرفت فعالیت‌ها با گزارش‌های به‌روز

پیش‌بینی‌های مدیریتی
 ارائه پیش‌بینی‌ها و طرح‌ریزی برای بهبود سطح روند پروژه

هماهنگی تیمی
 فراهم کردن ابزارها برای هماهنگی و ارتباط مؤثر درون تیم

فواید

_
 • بهبود کنترل و نظارت بر هزینه‌های پروژه
 • افزایش دقت و سرعت در تعیین جزئیات پروژه
 • بهبود پیش‌بینی‌ها و مدیریت سیر فعالیت‌ها
 • ارتقاء بهره‌وری با پیشرفتهای مدیریتی
 • افزایش شفافیت در رصد پیشرفت پروژه

امکانات و قابلیت ها

_
 • تعریف پروژه ها
 • تعریف فعالیت‌های مربوط به هر پروژه
 • تعریف پارامترهای کنترل هزینه
 • تعریف وزن برای شاخص‌های کنترل پروژه
 • تعریف پارامترهای کنترل هزینه
 • تعریف سقف هزینه پیش‌بینی شده در هر یک از فعالیت‌ها
 • تعریف اعتبارات مورد نیاز پروژه
 • تعریف محل‌های جذب اعتبار و مبالغ مورد نیاز از هر محل
 • ثبت ریز اعتبارات تامین شده از هر محل
 • انجام کار گروهی بصورت بر خط
 • به اشتراک گذاری کلیه پروژه ها و زیر پروژه ها
 • ثبت وظایف و فعالیت های مرتبط با پروژه
 • ثبت کلیه اطلاعات و فعالیت های مرتبط با پروژه از قبیل وظایف، جلسات، فایل ها
 • ثبت اطلاعات کامل افراد پروژه
 • ثبت پیشرفت ها از دید پیمانکار، ناظر و کارفرما
 • ارائه گزارشاتی بر اساس عملیات ها و درصد پیشرفت آنها
 • تعریف زمان بر مبنای شروع و پایان هر فعالیت
 • کنترل زمان باقی‌مانده از پروژه

سیستم مدیریت پروژه یکپارچه ما با تمرکز بر دقت و کنترل، به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که پروژه‌های خود را به بهترین شکل مدیریت کرده و به اهداف خود برسند.

جهت اطلاع بیشتر در مورد سیستم ها و ارتباط با ما با شماره ی زیر تماس حاصل نمایید:

تلفن شرکت : 46015945-021

  02146016029