خدماتی که ما به شما ارائه می دهیم

_

مشاوره

بررسی و تحلیل
شناخت نیاز 
ارائه راهکار

سفارشی سازی

بررسی و تحلیل
ارائه Data Model و BPMN
پیاده سازی و استقرار

استقرار

بررسی و تحلیل
ارائه راهکار
پیاده سازی و استقرار

آموزش

بررسی و تحلیل
شناخت نیاز 
ارائه محتوی آموزشی

پشتیبانی

بررسی و تحلیل
تعریف ساختار
ارائه گزارشات مشخص

Microsoft

Office 365

Microsoft

Teams

Microsoft

Exchange

Microsoft

SharePoint

Microsoft

SQL Server

Microsoft

Active Directory

Microsoft

Windows Server